SERVICII

ÎNFIINŢARE SOCIETĂŢI

Asistenţă la înfiinţarea de societăţi comerciale în România

 

CONTABILITATE

 • Servicii de Contabilitate Pentru Dropshipping

DropShipping-ul este un domeniu de maximă importanţă pentru noi, datorită expansiunii remarcabile în ultimii ani în România. Deficitul de specialişti pe fiscalitate dar şi experienţa noastră în această direcţie, ne-a determinat să gândim serviciile noastre divizat pe acest domeniu. Astfel, vă stam la dispoziţie cu servicii complete de contabilitate / consultanţă specifice entităţilor care practică vânzări în sistemul ,,Dropshipping’’

 • Revizuirea / Refacerea Evidenţelor Contabile

Revizuirea evidenţelor contabile, evaluarea situaţiei actuale şi asistenţă în rezolvarea deficienţelor constatate

 • Setarea Sistemului Contabil şi de Raportare Financiară

Setarea registrelor contabile şi fiscale obligatorii; Proiectarea rapoartelor financiare şi de management; Personalizarea planului de conturi şi a centrelor de cost; Revizuirea şi actualizarea Manualului de Politici Contabile; Training

 • Servicii de Contabilitate

Evidenţe contabile complete în deplină conformitate cu standardele româneşti de contabilitate şi cu cerinţele politicilor contabile ale societăţilor

 • Asistenţa Auditorilor Interni şi Externi

Oferim asistenţă auditorilor financiari şi auditorilor interni ai clienţilor noştri pe parcursul misiunilor de examinare a situaţiilor financiare

 • Înregistrare Fiscală în România

Înregistrarea la Administraţia Financiară pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA şi alte impozite; Înregistrarea sediilor permanente şi a sediilor secundare;

 • Întocmirea Declaraţiilor Fiscale

Calculul impozitelor, pregătirea şi depunerea tuturor declaraţiilor fiscale solicitate de legislaţia românească

 

SALARIZARE ŞI HR

 • Întocmirea Statelor de Plată

Prelucrarea calculelor salariale, întocmirea statelor de plată şi a ordinelor de plată pentru salarii şi impozite

 • Întocmirea Declaraţiilor Fiscale Aferente Salariilor

Preăatirea declaraţiilor fiscale aferente salariilor şi transmiterea acestora la autorităţile fiscale române

 • Audit al Dosarelor de Personal

Audit de conformitate al dosarelor de personal, identificarea deficienţelor, măsuri de corecţie, consultanţă în materie de legislaţia muncii

 • Servicii HR

Pregătirea documentelor necesare în conformitate cu legislaţia muncii din România, aferente diferitelor contracte de muncă

 

AUDIT 

 • Audit Financiar

Audit al situaţiilor financiare pregătite în conformitate cu standardele româneşti de contabilitate, IFRS sau Politicile Contabile de Grup

 • Audit Statutar

Servicii de audit pentru entităţile care au obligaţia auditării situaţiilor financiare în conformitate cu legislaţia românească

 • Audit Intern

Externalizarea completă sau parţială a funcţiei de audit intern şi dezvoltarea departamentelor de audit intern

 • Servicii de Pregătire pentru Audit

Servicii de suport în pregătirea documentelor solicitate de auditori

 

RAPORTARE FINANCIARĂ

 • Rapoarte pentru Management (management accounts)

Pregătirea de rapoarte pentru uzul managementului, inclusiv situaţii financiare previzionate, cash flow previzionat, pachete de raportare, analize actual versus bugetat, etc.

 • Pregătirea Situaţiilor Financiare Statutare

Pregătirea de situaţii financiare statutare în conformitate cu standardele româneşti de contabilitate

 

MANAGEMENT INTERIMAR

 • Management Interimar

Asistenţă pentru companiile care au nevoie temporară de personal pentru roluri precum: Membru al Consiliului de Administraţie, Director Financiar, Director Financiar Adjunct, Manager Raportare, Contabil Şef, Manager Fiscalitate.